సమకాలీన భక్తులపై బాబా వర్షించిన అనుగ్రహసుమాలు

(క్రింద ఇవ్వబడ్డ టేబుల్లోని భక్తుల పేర్లపై క్లిక్ చేసి ఆయా భక్తుల అనుభవాలు చదివి బాబా ప్రేమను ఆస్వాదించండి.)

A

 1. అబాసాహెబ్
 2. అబ్దుల్ బాబా
 3. అబ్దుల్ రహీం శంషుద్దీన్ రంగారీ
 4. ఆదం దలాలి
 5. అమీదాస్ భవానీ మెహతా
 6. అనంత జయదేవ్ చితాంబర్
 7. ఆనందరావ్ త్రయంబక్ కార్నిక్
 8. అనంతరావు దండేకర్
 9. అణ్ణా చించణీకర్
 10. ఆత్మారామ్ హరిభావు చౌబల్

B

 1. బదావే
 2. బడేబాబా
 3. బడేమియా
 4. భాగ్ చంద్ మార్వాడీ
 5. భాగోజీ షిండే
 6. భికాజీ
 7. భీమాజీ పాటిల్ ఖేవడే
 8. బాలాభావు
 9. బాలకృష్ణ ఖపర్డే
 10. బాలకృష్ణ రామచంద్ర ఖైరీకర్
 11. బాలకృష్ణ వామన్ వైద్య
 12. బాల్ నవాల్కర్
 13. బల్వంత్ హరికార్నిక్
 14. బాలాసాహెబ్ భాటే
 15. బాలాసాహెబ్ రుద్ర
 16. బప్కర్ మహరాజ్ కొడుకు
 17. బప్పాజీ రత్నపార్ఖీ
 18. బాపూరావు బోరవ్కే
 19. బాపూసాహెబ్ బూటీ
 20. బాపూసాహెబ్ జోగ్
 21. భాస్కర్ సదాశివ్ సాతమ్
 22. భావూ రాజారామ్ అంబిక
 23. భావూరాయ్ జయంత్ మహరాజ్
 24. భావుసాహెబ్ అర్నాల్కర్
 25. బయజాబాయి

C

 1. చక్రనారాయణ
 2. శ్రీమతి చంద్రాబాయి బోర్కర్
 3. చిదంబర్ కేశవ్ గాడ్గిల్
 4. జి. జె. చితాబర్

D

 1. దాదాజీ గోపీనాథ్ జోషీ
 2. దాజీసాహెబ్ పట్వర్ధన్
 3. దాజీ వామనరావు చిదంబర్
 4. దామోదర్ నారాయణ చందనే
 5. దామోదర్ నారాయణ్ సబ్నిస్
 6. దామోదర్ సావల్రాం రాస్నే
 7. ద్వారకానాథ్
 8. దేవ్‌బాబా
 9. దుర్గాబాయి కర్మార్కర్

G

 1. గజానన్ గోవింద్ దభోల్కర్
 2. గంగాధర్ విష్ణు క్షీరసాగర్
 3. శ్రీ గంగగిర్ మహారాజ్
 4. గణేష్ రఘునాథ్ తేలి
 5. గణపతిరావు బోడస్
 6. గోవింద్ జి. పన్సారే
 7. గోపాలరావు గుండు
 8. గోపీనాథ్
 9. గురుగోవింద్ & కేశవదత్

H

 1. హరిభావూ కార్ణిక్
 2. హరిభావు మోరేశ్వర్ ఫన్సే
 3. హరి బాపూరావు శీర్షతే
 4. హరిభావు విశ్వనాథ్ చౌబాల్
 5. హరి వినాయక్ సాఠే
 6. హేమాడ్ పంత్ కుమార్తె
 7. హంసరాజ్

I

 1. ఇమాంభాయ్ చోటేఖాన్
 2. ఇనామ్‌దార్

J

 1. శ్రీ జోగ్లేకర్
 2. జోసెఫ్ ఫౌజ్‌దార్

K

 1. కవాజీ పాటిల్
 2. కాకామహాజని
 3. కాలేమామ
 4. కాశీనాథ్ దూబే
 5. శ్రీకాశీరాంషింపీ
 6. కెప్టెన్ హాటే
 7. కేసర్ బాయి జయకర్
 8. కేశవ్ భగవాన్ గవాంకర్
 9. కుశాల్‌చంద్
 10. కుశాభావు
 11. కృష్ణారావు జగేశ్వర్ భీష్మ

L

 1. లగాటే.బి
 2. లక్ష్మణ్ కచేశ్వర్ జాఖడే 
 3. లక్ష్మణ్‌మామా
 4. లక్ష్మణరావు పోడార్
 5. లక్ష్మణ్ బజీ అవరె
 6. లక్ష్మణ్ విఠల్ నడ్కర్
 7. లక్ష్మీబాయి తుసే
 8. లోండే

M

 1. మండేకర్
 2. మాధవరావు అడ్కర్
 3. మాధవ్ ఫస్లే
 4. మేఘశ్యామ్
 5. మోరేశ్వర్ డబ్ల్యు. ప్రధాన్
 6. ముక్తారాం
 7. ముకుందశాస్త్రి లేలే
 8. డాక్టర్ డి.ఎమ్.ముల్కీ 

N

 1. నాగేష్ ఆత్మారామ్ సావంత్
 2. నందూ మార్వాడీ
 3. నానాసాహెబ్ డేంగ్లే
 4. నానాసాహెబ్ రాస్నే
 5. నాన్హే బాబూజీ
 6. నారాయణ్ దత్తాత్రేయ (బావూసాహెబ్.డి.లోంబార్)
 7. నారాయణ కృష్ణ పెండ్సే
 8. నారాయణ్ మోతీరామ్ జానీ
 9. నారాయణ్ నీలకంఠ కరాధికార్
 10. నివృత్తి పాటిల్
 11. జి.జి.నార్కే

P

 1. ఎస్. ఎ. పాటంకర్
 2. ఫెనీబాయి & కవాస్‌
 3. ఎం. జి. ప్రధాన్

R

 1. రఘుజీ షిండే
 2. రఘువీర్ భాస్కర్ పురందరే
 3. రజబ్అలీ మహమ్మద్ ఖోజా
 4. రంగూతాయి
 5. రాజారామ్ అప్పాసేథ్ వర్థమ్
 6. డాక్టర్ రాజారామ్ సీతారాం కపాడి
 7. రామచంద్ర అంతిత్‌రామ్ దేశ్‌ముఖ్
 8. రామచంద్ర దాదా పాటిల్
 9. రామచంద్ర మాదయే బువా
 10. రామచంద్ర నారాయణరావు కార్ణిక్
 11. రామ‌చంద్ర సీతారామ్ దేవ్
 12. రామచంద్ర వాసుదేవ గెయిసాస్
 13. రామచంద్ర వి. పాటంకర్
 14. రావూజీ బాలకృష్ణ ఉపాసనీ
 15. రావుసాహెబ్ వి.పి.అయ్యర్
 16. శ్రీరావుసాహెబ్ యశ్వంత్ జనార్ధన్ గల్వంకర్
 17. జి.కె. రేగే
 18. ఎం.బి. రేగే
 19. రుమాల్ వాలా బాబా

S

 1. సదాశివ్ త్రయంబక్ విధావ్‌కర్
 2. డి.వి.సంభారే
 3. సపత్నేకర్
 4. సాధూభయ్యా
 5. సావిత్రీబాయి టెండూల్కర్
 6. సాయినాథ్
 7. సోనాబాయి బ్రహ్మాండ్కర్
 8. శంకర్ బల్వంత్ కొహోజ్కర్
 9. శంకరరావు గవాంకర్
 10. శంకర్ హరిభావ్ చౌబల్
 11. శాంతాబాయి జోషీ
 12. శాంతారాం బల్వంత్ నాచ్నే
 13. శ్రీధరరావు జనార్దన్ ధీఘే
 14. శ్రీకృష్ణ పురుషోత్తమ్ పాటిల్
 15. శ్యామకర్ణ
 16. శ్వామన్ నామ్‌దేవ్ ఆస్తేకర్
 17. శ్యామరావు జయకర్
 18. శ్యామ్‌రావ్ రావూజీ శ్రోత్రి(శ్రీ దినకరరావ్ జయకర్, తుకారాం బర్కు)
 19. సురేందర్ జయకర్

T

 1. డాక్టర్ తల్వైల్కర్
 2. తమ్మాజీ
 3. తర్ఖడ్ అనుభవాలు
 4. తారాబాయి హెచ్. సోమనే
 5. తారాబాయి సదాశివ తర్ఖడ్
 6. శ్రీ తాత్యాసాహెబ్ నూల్కర్
 7. తుకారాం మహరాజ్ అజ్‌గాఁవ్‌కర్
 8. త్రయంబక్ గోవింద్ సామంత్

U

 1. ఉద్ధవేశ్ బువా

V

 1. వసంతరావు
 2. వసంతరావు నారాయణ్
 3. శ్రీవాసుదేవ సదాశివ జోషీ
 4. వాసుదేవ్ సీతారాం రతన్‌జన్‌కర్ & మాలన్‌బాయి
 5. వ్యాస్
 6. వినాయక అప్పాజీ వైద్య
 7. వినాయక్ సీతారాం ముల్కెర్కర్
 8. విష్ణుపంత్ బల్వంత్ 
 9. విఠల్ యశ్వంత్ దేశ్‌పాండే
 10. విఠల్ ఎన్ వైద్య

Some other:

 1. సాయినివాస్
 2. ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని తప్పిపోకుండా బాబా ఇచ్చిన ‘మచ్చ’
 3. బాబాకు సమర్పించిన దక్షిణ చేసిన మేలు
 4. 10 కోట్ల రూపాయలను ఆశించి బాబాను దర్శించిన ఒక భక్తుడు
 5. నమ్ముకున్న భక్తుని కోసం వడ్డీవ్యాపారి మనస్సుని మార్చిన బాబా
 6. ఒక ముస్లిం రైతు
 7. భక్తితో పాటు ధైర్యం, పట్టుదల గల శ్రీమతి ప్రధాన్ పై బాబా అనుగ్రహం
 8. ఏది సాక్షాత్కారం? "ఇదే సాక్షాత్కారం!"
 9. దాసగణు మహరాజే!  - పుండలీకరావు
 10.  కోర్టు తీర్పు సాయి మహిమకు కైమోడ్పు
 11. "ఆవో! చాంగ్ దేవ్ మహారాజ్!"
 12. బాబాసాయి - మసీదు ఆయి - ద్వారకమాయి
 13.  అదీ బాబా బాధ! - అసలేమా కథ?
 14. హరుని ఆజ్ఞలేక ఆకైనా కదలదు
 15. శ్రీసాయి సన్నిధిలోనే భర్త కొరడా ఝుళిపిస్తే.....
 16. బాబాకు లేని కులం - బాబా బిడ్డలకెక్కడిది?
 17. యోగిరాజు ముంగిట మ్రోకరిల్లిన మృగరాజు
 18. బాబా తన భక్తులకు పెట్టిన కొన్ని ముద్దు పేర్లు.
 19.  కొంతమంది భక్తులు